Осигурени са средства за работодателите, които ще наемат младежи и трайно безработни

Осигурени са средства за работодателите, които ще наемат младежи и трайно безработни

Дирекция “Бюро по труда” в Харманли уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ /през юли  2016 г., както следва:

  • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – 2274 лв.
  • Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст (чл. 41а от ЗНЗ)  – 2430 лв
  • Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст (чл. 41а от ЗНЗ) – 838 лв.
  • Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл. 55в от ЗНЗ) – 2260 лв.
  • Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) – 2375 лв.
  • Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) – 879 лв.

Работодателите   могат   да   подават   заявки   за   свободните   работни   места   и необходимите документи в 7-дневен срок  от днешна дата. Допълнителна  информация  може да  се  получи  в Дирекция „Бюро по труда”- Харманли, бул. “България” №4, ет.4, стая – отдел „Активна политика на пазара на труда“.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Cancel reply

Последни публикации