Слаб интерес към обсъждането на Проектобюджет 2017

Слаб интерес към обсъждането на Проектобюджет 2017

Едва 30 души присъстваха на общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Харманли за 2017 г., което се проведе в началото са седмицата в Културния център. В залата бяха основно представители на Общинската администрация, институции и общински съветници.

Параметрите на Проектобюджет 2017 г. бяха представени от финансиста на кметството Николай Колев. Основният финансов документ на Общината ще бъде подложен на гласуване на предстоящото заседание на ОбС в края на януари.

Проектобюджетът е в размер на 17 338 943 лв.. Планираните местни приходи възлизат на 9 144 497 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 8 194 446 лв.

При неговото разпределение се вижда, че 6 223 191 лв. са заложени за Общинската администрация, 295 000 лв. за дейността на ОП „Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм“, а Домашен социален патронаж получава 482 500 лв. За ОП „Чистота“ са предвидени 1 570 417 лв., а за отдел „Образование“  1 949 824 лв. ОП „Горска компания“ по Проектобюджет има точно 1 млн. лв.

Другите разходи по бюджетните разпоредители, извън училищата, са за ОП „Превенция, благоустройство и строителство“ – 602 091 лв., Исторически музей – 87 485 лв., Център за обществена подкрепа – 126 204 лв., ЦНСТ – 161 339 лв., Дом за стари хора – 291 132 лв. и Дирекция „Местни данъци и такси“ – 235 626 лв.

Проектът за строителна и инвестиционна програма на Община Харманли за 2017 г. е плануван за 13 745 223 лв. В тази сума са заложени 10 694 570 лв. средства от Европейския съюз. Ето какво предвижда по-голямата част от тази програма – повишаване на енергийната ефективност на сградите на ОДЗ „Ален мак“ и ЦДГ „Детски свят“, поставяне на фитнес уреди на открито /на стадиона/, подмяна на водопроводи, рехабилитация и реконструкция на улична и общинска пътна мрежа, ремонт, реставрация и консервация на Историческия музей и ремонт на сградата на стадиона.

В последвалата дискусия след изложението на проекта на бюджет, отношение взе председателят на Настоятелството на НЧ „Дружба“ Никола Зайчев. Той изложи най-належащото за финансиране и предложи да залегне в бюджета подмяна на дограмата на читалището, на отоплението на сцената и залата и на сценичното осветление. Те са морално остарели и енергоемки и не са подменяни откакто е построена сградата на културната институция. Кметът Мария Киркова каза, че е мислено по този въпрос в посока да се направи цялостен проект за ремонт на сградата и закупуване на подходящо оборудване, като за това ще се търси външно финансиране .

Петя Карабакалова, арт мениджър на ДВГ „Щастливци“, отправи мотивирано искане за субсидиране на дейността на детската формация от бюджета на Общината. Вокалната група, която тази година отбеляза 20-ата си годишнина, е донесла много гордост за Общината с редица национални награди, участия в национален ефир и е увеличила културната съкровищница на България с детски песни, които се харесват и пеят от всички деца, до които са достигнали. Освен това имат издадени 7 албума и книга с песни за деца и музикални пиеси. ДВГ „Щастливци“ обаче нямат никакво финансиране и не са част към някое от читалищата.  Кметът г-жа Киркова каза, че би искала да помогне на всички, но няма тази възможност. Г-жа Карабакалова от своя страна настоя искането й да бъде подложено на гласуване в Общинския съвет, който е органа, решаващ дали детската група заслужава да получи финансиране от бюджета.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Cancel reply

Последни публикации